Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

Lidmaatschap
Het lidmaatschap voor de tennisvereniging loopt van 1 januari tot 1 januari. Leden worden altijd lid voor een heel jaar. Tussentijds
beëindigen is niet mogelijk. Alle leden moeten gemeld worden bij de KNLTB en hier geldt ook dat je lid bent voor een heel
verenigingsjaar.


Leden die lid worden na 1 augustus betalen alleen contributie over de resterende maanden. Ook de bijdrage aan de KNLTB is
hierop afgesteld.


Lid worden
Je kunt je aanmelden als lid via het formulier onderaan deze pagina.


Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV)


Contributies 2017

Junior
- gehele jaar jonger dan 13 jaar
€ 50,00
Junior
- ouder dan 12 jaar
- gehele jaar jonger dan 18 jaar
€ 72,50
Senior
- vanaf 18 jaar
€ 130,00
Student / Buitenlid
- tenminste 50 km buiten Zwolle
- ingeschreven bij Zwolse onderwijsinstelling
€ 75,00
Rolstoel- / G-Tennis € 35,00
Competitielid € 35,00
Donateur € 27,50

 

Kortingen en toeslagen 2017

Gezinskorting
- vanaf 3e gezinslid
€ 15,00
Toeslag factuur bij geen automatische incasso
- verschuldigd na 30 dagen
€ 10,00
Toeslag vrijwilligerswerk senior 21-70 jaar
- 1e volledige jaar lidmaatschap
- 2e en verder jaren lidmaatschap

€ 35,00
€ 70,00
Toeslag vrijwilligerswerk 70+ jaar € 0,00
Restitutie vrijwilligerswerk per 2, 4, 5 of 6 diensten
- per dienst 
- maximum restitutie senior 21-70 jaar, 1e jaar lidmaatschap
- maximum restitutie senior 21-70 jaar, 2e jaar lidmaatschap
- maximum restitutie 70+ jaar

€ 17,50
€ 35,00
€ 105,00
€ 35,00


Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met bestuur@ztcdepelikaan.com

 


Ledenpas
In maart van elk jaardient elk lid zijn nieuwe KNLTB pas op te halen in het clubhuis. Hiervoor worden 3 momenten gepland. Zie voor de data de agenda. Deze pas is nodig om mee te doen aan de competitie en verdere evenementen van de KNLTB. Maar je pas is ook belangrijk voor de eigen club. Zonder geldige pas kun je niet de voordeur van 't Theehuis openen en kun je geen gebruik maken van de kleedgelegenheid. Ook het reserveren van een tennisbaan, via het afhangbord, is alleen mogelijk met een geldige ledenpas. Leden kunnen tegelijk met het ophalen van hun pas aangeven welk vrijwilligerswerk men gaat doen.

 

Vrijwilligersbijdrage
De bedragen voor de vrijwilligersbijdrage worden vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering.

 

Ledenadministratie
De ledenadministratie houdt de gegevens van alle leden bij. Nieuwe leden worden direct ingeschreven bij De Pelikaan en de
KNLTB. De communicatie binnen de club gaat vooral via de website. Het is zeer belangrijk dat de gegevens van alle leden correct
zijn. Mochten tijdens het jaar je persoonlijke gegevens wijzigen dan graag doorgeven aan de ledenadministratie!
ledenadministratie@ztcdepelikaan.com


Afmelden van het lidmaatschap
Als je je lidmaatschap op wilt zeggen kan dat bij de ledenadministratie. De opzegging moet gebeuren voor 1 januari van het
volgende lidmaatschapsjaar. Deze opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren.

 

*Vereiste informatie.
Naam *
Adres *
Postcode en Woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mail *
Gesclacht *
Geboortedatum *
Eerder lid geweest? *
Oud KNLTB lidnummer (optioneel)
Oude speelsterkte enkel/dubbel
Ik machtig Ztc de Pelikaan voor automatische incasso van de contributie *
IBAN *
BIC
Ik heb kennisgenomen van de contributieregelingven ga akkoord met de inhoud *
Ik heb al het bovenstaande naar waarheid ingevuld en ga hiermee akkoord *
Datum van invullen *
Pasfoto (jpeg-formaat, minimaal 300x400 dpi)
Opmerking